Leczenie traumy – leczenie zespołu stresu pourazowego . Psycholog Olga Przybyłek w Katowicach.

Terapia EMDR.

Leczenie traumy - terapia EMDR Leczenie traumy metodą EMDR pomaga w skutecznym leczeniu traumy . Trauma, to ogólne pojęcie stosowane do sytuacji, które wiążą się z doświadczaniem silnego stresu i silnych przeżyć emocjonalnych powodujących przekroczenie granicy adaptacyjnej. Im wcześniej dojdzie do wystąpienia zdarzenia urazowego, tym większe powoduje to zmiany w strukturze osobowości, co wyraża się trudnościami w utrzymaniu bliskich relacji, trudnościami z regulacją emocji, utrwalonymi negatywnymi przekonaniami na swój temat, wraz z uczuciami wstydu, winy lub porażki. Jedna z klasyfikacji wyróżnia traumę typu 1 i typu 2 Trauma typu I – jest wynikiem nagłego, niespodziewanego…

Czytaj dalej Terapia EMDR.

Dziedziczenie traumy.

Trauma - lęk, Skąd to mam ? W czasach starożytnych filozofowie , w tym m. in.  Arystoteles w traktacie  „O duszy ‘’ uważał ,że dusza człowieka zaraz po urodzeniu jest jak niezapisana tablica – tabula rasa i zostaje zapisywana stopniowo w przeciągu całego  życia Nowoczesne metody badań ( neuroobrazowania ) pokazują nam, że przeżycia przodków pozostawiają w nas ślady. Zmieniają anatomię i funkcję układu nerwowego w następnych pokoleniach. Z badań przeprowadzonych nad transmisją międzypokoleniową wynika, że po przodkach możemy dziedziczyć predyspozycję do schorzeń somatycznych, reakcji lękowych, zaburzeń psychicznych. Jeżeli w historii życia rodziny miały…

Czytaj dalej Dziedziczenie traumy.