Gabinet Psychoterapii Przystań.
                                                                             Adres Gabinetu. Katowice, Wolnego 4
                                                                                   Olga Przybyłek +48 510-379-421
                                                                               e-mail: poczta@twojpsycholog.info.pl

Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny’ 95/469/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informuję, że:

  1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Olga Przybyłek Gabinet Psychoterapii Przystań Katowice ul Wolnego 4

Kontakt do Administratora Państwa danych osobowych tel. 510- 379-421 lub drogą mailową poczta@twoipsycholoR.info.pl

  1. Cele i podstawy przetwarzania.

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będzie przetwarzać Państwa dane: Dane osobowe są przetwarzane celem realizacji następujących zadań :

  • Kontaktu z osobami zainteresowanymi konsultacją psychologiczną terapią uzależnień , pomocą psychologiczną omówieniem swoich problemów psychicznych , drogą mailową , telefoniczną oraz za pomocą programów komputerowych służących do kontaktu drogą elektroniczną przesyłających dane głosowe oraz wizualne. ( Skype itp. ) jak i również za pomocą formularza kontaktowego mieszczącego się na stronie twoipsycholog.info.pl w celu umówienia wizyty, porady, oraz dzielenia się wiedzą z zakresu psychologii w celach terapeutycznych jak i informacyjnych.
  • Dane osobowe są przetwarzane w calach archiwalnych (dowodowych), jak również celem uzupełnienia listy osób oczekujących na miejsce w kolejne do kolejnej wizyty terapeutycznej.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. I lit f RODO)
  1. Okres przechowywania danych osobowych.
  • Dane osobowe uczestnika wizyty w Gabinecie Psychoterapii Przystań będą przechowywane do momentu, w którym dane te będą miały wpływ na funkcjonowanie danej osoby w jej pracy terapeutycznej lub do momentu zakończenia procesu psychoterapii.

W przypadku pojedynczej konsultacji z psychologiem dane będą przechowywane do momentu zakończenia jednorazowej wizyty w Gabinecie psychoterapii.

  • Wszystkie dane osobowe są przechowywane w kartotece pacjentów , które są prowadzone przez terapeutę w celach systematycznej pracy z pacjentem notowania tematów kolejnych sesji oraz dokumentowania pracy z danym pacjentem.
  1. Prawa względem danych osobowych.

Ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do treści , danych osobowych w teczce osobowej oraz ich sprostowana żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przewarzania do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Ochrony Danych Osobowych , w razie uznania przez Panią / Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana jako uczestnika psychoterapii narusza RODO.

Odbiorca danych.:

Odbiorcą danych może być Sąd w razie konieczności wystawienia zaświadczenia o odbywanej psychoterapii na wyraźną prośbę pacjenta.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą sposobu przetwarzania moich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Olga Przybytek Gabinet Psychoterapii Przystań Katowice ul Wolnego 4

Czym są ciasteczka ?

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl