Czas leczy rany.

Czas leczy rany.

Czy czas leczy rany ?

Ile jest prawdy w stwierdzeniu – czas leczy rany.

Czy rzeczywiście tak jest, czy może rację miała poetka Emily Dickinson, która w swoim wierszu napisała:

„Mówią czas leczy rany.

Czas nigdy nie był lekiem.

Cierpienie wciąż narasta jak ścięgno,

co wzmacnia się z wiekiem.”

Bolesne doświadczenia takie, jak: przemoc, strata osoby, którą kochaliśmy, rozstanie tworzą w nas rany, które zapisują się w emocjach, w ciele, w pamięci.

Czas pomaga nam je oswoić. Powoli uczymy się z nimi żyć.

Z czasem ta krwawiąca rana pozostaje blizną. Blizną, która nie zniknie, która jest niemym świadkiem bolesnego doświadczenia.

I z tą blizną musimy nauczyć się żyć.

To, co możemy zrobić, to postarać się aby bolące doświadczenie było już tylko wspomnieniem na mapie naszego życia, a nie krwawiącą raną.