Terapia EMDR.

Leczenie traumy - terapia EMDR Leczenie traumy metodą EMDR pomaga w skutecznym leczeniu traumy . Trauma, to ogólne pojęcie stosowane do sytuacji, które wiążą się z doświadczaniem silnego stresu i silnych przeżyć emocjonalnych powodujących przekroczenie granicy adaptacyjnej. Im wcześniej dojdzie do wystąpienia zdarzenia urazowego, tym większe powoduje to zmiany w strukturze osobowości, co wyraża się trudnościami w utrzymaniu bliskich relacji, trudnościami z regulacją emocji, utrwalonymi negatywnymi przekonaniami na swój temat, wraz z uczuciami wstydu, winy lub porażki. Jedna z klasyfikacji wyróżnia traumę typu 1 i typu 2 Trauma typu I – jest wynikiem nagłego, niespodziewanego…

Czytaj dalej Terapia EMDR.