Leczenie dorosłych dzieci alkoholików – Psychoterapeuta Olga Przybyłek – Katowice ul Barbary 14/8

Wpływ alkoholu na funkcjonowanie rodziny.

Rodzina to podstawowa komórka życia społecznego. Dla dziecka system rodzinny jest głównym środowiskiem wychowawczym, w którym przebiega jego rozwój, kształtuje się jego osobowość, uczy się wzorców komunikowania i obchodzenia z emocjami. Dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego potrzebne jest dziecku poczucie bezpieczeństwa, miłości, dostrojenie do jego potrzeb emocjonalnych, jasno wyznaczone granice i jasno określone role. W rodzinie, w której występuje problem alkoholowy powyższe czynniki nie występują lub są dość mocno ograniczone. Rodzina jest systemem naczyń połączonych dlatego alkoholizm jednego z rodziców pociąga za sobą zmiany w funkcjonowaniu całego systemu rodzinnego. W miarę narastania problemu…

Czytaj dalej Wpływ alkoholu na funkcjonowanie rodziny.