Leczenie depresji, Psychoterapia indywidualna, leczenie uzależnień, Psycholog Katowice.

W procesie psychoterapii pierwsze dwie, trzy wizyty dotyczą rozmowy  na temat problemów, objawów, trudności z jakimi osoba nie potrafi sobie poradzić. Możemy powiedzieć, że jest to rodzaj wywiadu dość skrupulatnego  podczas którego psycholog zadaje szereg pytań aby lepiej poznać pacjenta i zrozumieć naturę jego problemu. Na tej podstawie psycholog stawia diagnozę. Na etapie pierwszego kontaktu z psychoterapeutą bardzo ważna kwestią jest motywacja, czy była to autonomiczna decyzja pacjenta, czy może przyszedł pod naciskiem kogoś z rodziny, bliskich lub znajomych.  Możemy nazwać to etapem wstępnym, po którym,  jeżeli osoba wyraża zgodę na sukcesywną psychoterapię i cykliczne wizyty u psychoterapeuty zawiera się tzw. Kontrakt terapeutyczny.

Kontrakt terapeutyczny, to rodzaj  umowy ( zazwyczaj ustnej ) pomiędzy psychologiem, a pacjentem. Zawarte są w nim mi n. takie ustalenia jak: dzień, godzina sesji, częstotliwość spotkań, odpłatność, czas trwania, tematów, problemów  którymi pacjent chce się zająć. Terapeuta dobiera metodę terapii ( leczenia ) do problemów pacjenta.

Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od diagnozy problemu i oczekiwań pacjenta. Tak więc terapia może rozciągać się w przedziale czasowym od kilku miesięcy do kilku lat. Jednak nie zawsze spotkanie z psychologiem musi kończyć się podjęciem decyzji o terapii. Czasem wystarczy konsultacja, która zamyka się w kilku spotkaniach. Decyzję o podjęciu terapii podejmuje pacjent.

Rozmowa z terapeutą odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania tak, aby pacjent mógł swobodnie rozmawiać. Psycholog stwarza przestrzeń do swobodnej wypowiedzi, do kontaktu z emocjami bez pouczania, oceniania, czy też dawania rad. W psychoterapii poznajemy prawdę o nas samych, o mechanizmach, jakie rządzą naszym zachowaniem, naszymi relacjami z otoczeniem i najbliższymi osobami. Czasem prawda o nas samych jest bolesna ale bez niej nie osiągniemy satysfakcjonującej zmiany.